Et par tips til lading av premium AGM batterier

Et par tips til lading av premium AGM batterier

Lading av premium AGM batterier

Et par ord rundt AGM teknologien

AGM batterier er egentlig ikke i nærheten av konvensjonelle bly/syre batterier. Til tross for at begge batterityper har identiske hovedkomponenter, så har struktur og oppbygning mange forskjeller. I motsetning til ordinære bly/syre batterier, så har AGM batterier en kjemisk struktur uten noen form for flytende elektrolytt. Den unike oppbygningen av AGM gjør at de er vesentlig mye tryggere å bruke enn den flytende bly/syre varianten.

- Elektrolytt i alle type bly syre batterier er selve bindeleddet for elektrisitet inn og ut av et batteri.

Når det kommer til lading av AGM så er batteriene designet for langsom lading og lav strøm, dette er blant annet hvorfor de passer godt til DC lading fra solcellepaneler. Forsøk på å pøse på med amperetimer i et forsøk på raskest mulig lading er ikke å anbefale da skader kan oppstå. Av den grunn bør heller ikke ordinære bly/syre ladere benyttes til lading av batteriene.

Majoriteten av enheter som brukes for AGM lading er utstyrt med spesielle mikroprosessorer som samler informasjon om lagringselementet. Resultatet av dette er at prosessoren monitorerer ladingens mønster, nivå (State of Charge - SOC) og vil kontinuerlig regulere spenning og mengde strøm. Man bør derfor ikke benytte gamle ladere uten denne teknologien da overlading kan ødelegge et batteri.

fullriver specsAbsorberende Glass Matter

Absorberende glassmatte batterier er konstruert på en annen måte enn tradisjonelle flytende batterier. Det er derfor viktig å ikke behandle, bruke eller lade batteriene på samme måte som man gjør med vanlige flytende bly/syre batterier. Mellom platene plasseres en ultratynn glassfibermatte impregnert med batterisyre opptil 95%.

- Strøm som sendes inn i batteriet under opplading varmer opp platene ved å bygge opp trykk når elektrolytten når koketemperaturer.

Dette materialet pakkes mellom platene og presses lett for større fiksering. Siden platene og mattene er tett nok, er det ingen vibrasjoner. Slikt vibrasjonsfravær hjelper til med å unngå intern batteri ødeleggelse over tid under drift. På den måten er AGM et holdbar og trygt produkt. Når man ser på AGM vs et standard batteri i en hypotetisk ladekonkurranse vinner standardbatteriet, da ladingen er mindre komplisert. Prisen for AGM-holdbarhet og -sikkerhet er årsaken for spesielt tilpasset ladeutstyr og en høyere ladetid.

- Trykk regulerte bly/syre (VRLA) batterier, som våre, har trykk sensitive ventiler for å løse ut trykk for å unngå driftsfeil.

Hvordan lade et premium AGM batteri korrekt

Å velge riktig tilnærming til lading av AGM batterier er en svært viktig del for å sikre lang driftstid. Batteriet blir brukt i et bredt område og korrekt lading er avgjørende for å beholde batterienes gode ytelse i mange år. Lades ikke batteriene opp på riktig måte vil man oppleve at ytelsen reduseres og at utladingen under bruk skjer raskere enn tidligere. I tillegg til dette kan feil lading av batteriene føre til skadelig overoppheting av battericellene, og i enkelte tilfeller føre til defekter. For å unngå dette kan det være lurt å huske på følgende:

- Kjøp en anbefalt og egnet batterilader.

- Forstå hvordan lading av batteriene påvirker ulike type batterier.

- Lad kun batteriene i korrekt temperatur.

- Batteriene tåler å bli varme (bare ikke veldig varme)

På hvilken spenning bør jeg lade AGM batteriet?

Det optimale spenningsområdet er rundt 13.8 til 15V og på maks strøm. Sistnevnte er imidlertid relativt da dette er avhengig av batteriladeren som benyttes. Når batteriene har stått på lading en stund og batterispenningen begynner å nå toppen, så bør også ladestrømmen reduseres proporsjonelt i takt med AGM spenningen som øker. En god batterilader har flere steg og mikroprosessorer som regulerer dette automatisk i henhold til ladingens progressjon. 

Hvordan finne riktig ladetid for batteriet?

Det er ganske enkelt - jo lavere batteristrømmen (amper), desto lengre tid vil ladingen bruke. For et vanlig AGM batteri kan dette være fra et par timer til 12 timer eller mer. Husk å kontrollere batteritemperaturen med jevne mellomrom, en god batterilader kan også ha egen temperatursensor koblet til batteriet. Overstiger temperaturen rundt 50 grader så bør ladingen stoppes umiddelbart.

5 kjappe spørsmål og svar om AGM og lading

Spørsmål: Bør jeg kjøre faste utligningssykluser på AGM eller GEL batterier?

Svar: Nei, som hovedregel bør man ikke kjøre automatiserte utligningssykluser på AGM eller GEL batterier.

Spørsmål: Kan jeg blande AGM med vanlige flytende bly/syre batterier? 

Svar: Nei

Spørsmål: Kan jeg blande AGM med GEL batterier? 

Svar: Nei

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg lader et AGM batteri med innstillinger for en annen batteriteknologi, f.eks. flytende bly/syre batterier? 

Svar: Langtids overlading av batteriet som følge av feil spenning i de ulike ladefasene (bulk, absorb, float) er at det dannes gass. Problemet med gass er at man mister oksygen og hydrogen og disse kan ikke erstattes inne i batteriet fordi batteriene er lukket. Ved langtids gassdannelse så vil batteriet dehydreres, det vil miste konduktivitet og til slutt ødelegges. Ta derfor en kontroll på at utstyret du bruker sammen med batteriene er satt til riktig batteritype.

Spørsmål: Hvilke spenningsverdier bør jeg bruke for ulike ladefaser når dette stilles inn manuelt?

Svar: Du finner som regel anbefalte spenningsverdier for ditt batteri i produktets datablas.

Hva gjør jeg med et fullstendig utladet "dødt" AGM batteri?

Ok, du har et AGM batteri som er "dødt". Hva gjør man? Hvordan gjenoppretter man og får liv i batteriet?

1. Kjøp en moderne lader med eget AGM valg under instillingene.

2. Utfør deretter en vedlikeholdslading med lav strøm over et lengre tidsrom.

3. Ta AGM batteriet med til en professjonell batterispesialist som kjenner teknologien. De fleste eksperter vil utføre en statussjekk på batteriet gratis eller for et lite gebyr. 

Gjenbruk eller resirkulering?

Husk at AGM batterier som tilsynelatende virker å ha gjort jobben sin, likevel kan være helt OK. De har kanskje bare stått fullstendig utladet, men kan la seg gjennopprette ved nevte fremgangmåte. Er du likevel ikke helt fornøyd med ytelsen etter kontroll og vedlikeholdslading så kan de kanskje brukes i små separate anlegg til lavforbruk som led-belysning eller annet. Får du ikke brukt for det kan det alltids leveres inn trygt på en gjenvinningsstasjon.

grønnVi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.