Solcelleanlegg på 12 Volt - Det tradisjonelle strømsystemet for mange norske fjellhytter

Solcelleanlegg på 12 Volt - Det tradisjonelle strømsystemet for mange norske fjellhytter

Solcelleanlegg på 12V

Det tradisjonelle hyttesystemet

Vi har over flere år levert det som blir sett på som det klassiske og tradisjonelle 12V solcelleanlegget som du finner her. Denne type solcelleanlegg er installert på både fjellhytter, bobiler, caravan og campingvogner og naust langs vårt langstrakte land. Og 12V solcelleanlegg er fortsatt veldig populære. Grunnen til det tror vi er at mange fortsatt ønsker det enkelt, og det å kunne gjøre ting selv er alltid en fordel dersom hytta ligger litt avsidesliggende til.

Mange av våre kunder har allerede slike solcelleanlegg, og noen av hyttestrøm systemene er faktisk mange tiår gamle allerede. Og selv om solcellepanelet på femti eller åtti watt kanskje fungerere etter tredve år, så har strømforbruket økt i takt med elektroniske dingser som mobil, nettbrett, rutere, dekodere og tv.

Så selv om vi liker å dra frem at LED belysning har blitt svært så effektivt rent energimessig så vil mange likevel merke at det skorter litt på megden tilgjengelig energi. I tillegg så har det også skjedd veldig mye utvikling og innovasjon i solcellemarkedet, både når det gjelder solcelleregulatorer og solcellepaneler. Nye teknologier, og nye standarder setter også nye krav til hvordan man bør sette opp solcelleanlegget.

Oppgraderingen

Skal du først se på en oppgradering av et eksisterende 12V anlegg og du allerede har bestemt deg for å fortsette med nettopp denne systemspenningen, så bør du gjennomgå alle deler av anlegget. Solcellepakken deler vi som regel opp i tre deler, det er solcellepanel siden, solcelle regulator siden, og delen rundt selve energilagringen.

Del 1 - Solcellepanelet

Når det gjelder solcellepanelet så bør det først vurderes hvor mye effekt du trenger og selvfølgelig også tilgjengelig areal. Har du plass til ett av de større panelene kan du få opp til hele 360W på ett solcellepanel, dette gir deg mye potensiell strømproduksjon. Legger du til en rask og effektiv mppt-regulator, se del 2, samt oppgraderer kablingen så vil du sannsynligvis oppleve en umiddelbar forbedring i anlegget. I tillegg til at du får en høyere spenning på panelet som resulterer i mindre energitap i kabel, så vil også regulatoren bidra til et stabilt system. En mppt regulator kan i visse tilfeller gi hele 20-30% økning i effektivitet kontra en eldre pwm regulator med de samme solcellepanelene. En annen fordel med større paneler og høyre solcellepanel spenning, er at du kan plassere solcellepanelene lengre unna og ha lengre kabelstrekk enn tidligere. Vi nevnte tidligere at mye har skjedd på solcellefronten, og selve panelet (pv-modulen) er intet unntak. Her har mange gode merker kommet på markedet, men vi vil gjerne trekke frem vårt nylige samarbeid med produsenten Sunpower som er en av de ledende på nettopp solceller. Vi er Norges offisielle Sunpower leverandør og har derfor tilgang til mange nye modeller som du ellers ikke får tak i.

Del 2 - Solcelleregulatoren

Når det gjelder solcelleregulatoren, som er boksen mellom solcellepanelene og batteriene så bør denne i utgangspunktet bare byttes ut. Spesielt om du har en eldre regulator med analoge ampere- og spenningsmålere. Her anbefaler vi bytte selv om regulatoren er 10, 16, 20 eller 30 A, selv om du har mer kapasistet å gå på. Du lurer sikkert på hvorfor? Tidligere var det kun en type regulator PWM, disse regulatorene hadde litt enklere elektronikk og utførte ladingen på en grei måte. Problemet med denne type regulatorer er at de ikke støtter høyere spenninger i solcellepanelene og at man derfor ikke kan dra nytte av innovasjonen som ligger i de nyeste solcellepanelene som ofte er både kraftigere i effekt og har større fysiske mål. I tillegg så har den nye typen solcelleregulatorer, en såkalt MPPT (multi power point tracker) nå blitt så rimelige at det lønner seg å bytte.

Del 3 - Energilagring og batterier

Dersom du etter mange års bruk fortsatt opplever batteriene som gode og effektive så kan det bety at du har vedlikehold batteriene dine godt, at de har stått godt lagret uten frost eller at du rett og slett har hatt en lav snitt utladingsprosent eller såkalt SOC - state of charge. Du har sikkert hørt at AGM batterier eller andre type blybatterier ikke bør utlades mer enn ca. 50 prosent. Dette synspunktet deler vi og vi mener også at batteriet også bør få et par toppladinger noen ganger i året for best mulig vedlikehold. I tillegg er det viktig at batteriene ikke står med et lavt energinivå over lengre tid, for eksempel over flere måneder. Har du trege batterier som ikke lengre kommer seg noe særlig opp i spenning så kan årsaken være nevnte problematikk.

Del 4 - Andre tips rundt optimalistering av solcelleanlegg

I tillegg til punktene vi har vært igjennom vil også følgende områder kunne gi et løft til et gammelt anlegg

Plugger 

Vi anbefaler at alle plugger som benyttes er av orginale Multicontact MC4 kontakter. Unngå å bruke andre koblingsbokser, manuelle skjøter, krympestrømper og annet mellom de ulike delene i solcelleanlegget. Dersom du har et uavbrutt kabelstrekk mellom for eksempel solcelleregulatoren og solcellepanelene, og i tillegg bruker orginale plugger, så vil du sikre optimal kontakt for strømmen i alle ledd. Du vil unngå korrusjon, rust, støv og fukt. Alt i alt er dette en rimelig investering for et bedre solcelleanlegg, unngå helst å bruke gamle eksisterende kabler selv om dette utgjør mer jobb utvendig og innvendig i hytta. 

Kabling - en potensiell feilkilde

Som vi var inne på så anbefales bytte av kabler, spesielt ved synlig slitasje eller flere ledd og koblingsbokser. Her benytter vi som standard for de fleste av våre anlegg kabelen Flexisun 6mm2, fra vår tyske hovedleverandør IBC Solar. Har du spesifikke konfigurasjoner kan det være at dimensjonering av tykkelsen på kabelen og tverrsnitt bør vurderes. På baksiden av solcellepanelet er det som regel 4mm2 på nyere paneler, påkoblet MC4 kontakter. Som standard bruker vi Flexisun 6mm2 tverrsnitt for å sikre optimal kontakt. Har du strekk på 20-30 meter fra panel til regulator kan du vurdere å gå opp til Flexisun 10mm2 kabel tverrsnitt.

Plassering og montasje 

En faktor som ofte kan gi ytterligere watt inn på batteriet er en gjennomtenkt og god plassering av solcellepaneler. Unngå å trykke panelet opp under mønet på hytta dersom deler av dagen gir slagskygge eller annen direkte skygge f.eks. fra trær direkte inn på panelet. Aller helst bør solcellepaneler ideelt sett plasseres i sydvend retning, og sommerhalvåret bør panelet vinkles opp, vinterstid kan det med fordel være parallellt mot veggen. Har du istendefor en øst eller vest plassering så vil effekten kunne reduseres noe, og det blir derfor enda viktigere at panelet står fritt.

Del 5 - Oppsummering

Vi kommer i enkelte tilfeller over anlegg og oppgraderinger med mange ulike komponenter og til og med parallelle ledningsnett med ulike spenninger i hytter. Er du usikker på hvilket utstyr som passer sammen så anbefaler vi at du tar kontakt med oss kan vi ta en rask vurdering og komme med en god anbefaling. 

På denne siden finner du løsninger vi har satt sammen av det vi mener er de beste komponentene for solcelleanlegg til hytte.

Anleggene består i hovedsak av solcellepaneler og kabler fra vår hovedleverandør og samarbeidspartner IBC i Tyskland, samt batterier fra det amerikanske merket Fullriver, og solcelleregulatorer fra Taiwanske SRNE. Vi leverer også vindmøller som kan være et godt alternativ for vinterhalvåret. Vi er selvfølgelig behjelpelig med å beregne eller anbefale andre løsninger dersom du ikke finner det du leter etter.Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 pliktig til å informere våre kunder at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.